اولین فصل مسابقات همیشگی
(آبان هزار و چهارصد)
   

 

با حضور پر افتخار برترین تیم های ایران


 

 

جدول بازی های تک حذفی

BO3